Language: 简体中文 English
学分下载
关于中华医学会第十五次全国耳鼻咽喉头颈外科学术会议学分下载操作说明
1、登录中华医学会会议级学员证书查询:http://edu.cma.org.cn/cma-edu/search.service?id=4
2、如下图所示:年度选择2017;项目编号:医学会继教备字[2017]063号;姓名:“输入姓名”,点击“查询”按钮。
3、点击左下角“打印证书”即可。
说明:本次会议授予中华医学会会议级一类学分,学分根据会议日程授予,每天1分。
         根据本次会议日程共授予学分2.5分。

图示一:

图示二:

距离大会开幕还有
  • 小时
  • 分钟
重要时间
         会议日期
              2017年10月12-15日
         征文投稿截止日期
              2017年6月30日
         网上注册截止日期
              2017年10月7日
         现场报到日期
              2017年10月12日